Hudobný odbor – rozvrh

Elokované pracoviská

Základná škola Cádrova 23

Spojená škola Novohradská 3

Evanjelická základná škola Palisády 57

Spojená škola Tilgnerova 14

Základná škola Vrútocká 58

Bicie, skúšobňa

EISB Radničné námestie 4