Hudobný odbor – rozvrh

 

Elokované pracoviská

Základná škola, Cádrova 23

Spojená škola, Novohradská 3

Evanjelická základná škola, Palisády 57

Základná škola, Ružová dolina 29

Spojená škola, Tilgnerova 14

Bicie, skúšobňa