Literárno-dramatická výchova – rozvrh

 

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ DEŇ VÝUČBY PEDAGÓG
     
SŠ TILGNEROVA 14
učebňa: prízemie 5. B
pondelok 13,30 - 17,30 Mgr. Aleksandra Vranic, vranic@suzus.sk, 0902 229 096
     
SŠ NOVOHRADSKÁ 3
učebňa: 3. posch. 311

utorok 14,00 - 16,00

piatok 14,00 - 16,00

Mgr. Aleksandra Vranic

     
ZŠ HARGAŠOVA 5
učebňa: II. pavilón, 7.B
streda 14,00 - 16,15 Mgr. art. Slavka Liptáková ArtD., liptakova@suzus.sk, 0917 342 306
LDO - Kreatívne písanie    
učebňa: II. pavilón, 7.B streda 16,15 - 17,15 Mgr. art. Slavka Liptáková ArtD.
     
ZŠ TILGNEROVA / FADRUSZOVA
učebňa: 5. B
štvrtok 16,00 - 16,45 Mgr. Aleksandra Vranic
     
 ZŠ CÁDROVA 23 streda 14,00 - 16,00  Mgr. Aleksandra Vranic