Výtvarný odbor – rozvrh

 

Výtvarný ateliér - Základné školy

 

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ DEŇ VÝUČBY PEDAGÓG
ZŠ I. BUKOVČANA 3
učebňa: kuchynka
pondelok 14,00 - 18,00 Mgr. Art. Zuzana Mlynarčíková - kontakt: mlynarcikova@suzus.sk; 0918 692 642
     
ZŠ CÁDROVA 23
učebňa: pavilón II. st., 2. posch. 
utorok 14,00 - 18,00
utorok 14,00 - 16,00
streda 13,45 - 15,45
Mgr. art. Viliam Slaminka I. skupina - kontakt: slaminka@suzus.sk; 0908 630 090
Mgr. art. Zuzana Mlynárčíková II. skupina - kontakt: mlynarcikova@suzus.sk; 0918 692 642
Mgr. art. Zuzana Mlynárčíková III. skupina
     
ZŠ DUBOVÁ 1
učebňa: 3. posch. multimed. trieda
štvrtok 13,30 - 15,30 Mgr. Martina Mosnáčková - kontakt: mosnackova@suzus.sk; 0907 066 316
     
FRANCÚZSKA ŠKOLA
M. C. SKOLDOWSKEJ 1
učebňa: 1. a 2. poschodie
štvrtok 15,00 - 17,00
štvrtok 15,00 - 17,00
Mgr. Hana Boskovičová - kontakt: boskovicova@suzus.sk; 0902 654 731
Mgr. art. Viliam Slaminka I. skupina - kontakt: slaminka@suzus.sk; 0908 630 090
     
ZŠ HARGAŠOVA 5
pavilón jedálne, výtv. trieda
2. pavilón Zš 5.B
pondelok 13,30 - 17,30
utorok 14,00 - 18,00
pondelok 13,30 - 15,30
utorok 13,30 - 15,30
Mgr. Ingrid Sýkorová - kontakt: sykorova@suzus.sk; 0903 757 555
Mgr. Ingrid Sýkorová
Bc. Stanislava Kučkovská - kontakt: kuckovska@suzus.sk; 0948 458 707
Bc. Stanislava Kučkovská
     
ZŠ HOROVA 16
učebňa: 1. posch, 2. trieda vľavo
streda 13,30 - 16,30 Mgr. Hana Boskovičová - kontakt: boskovicova@suzus.sk; 0902 654 731
     
SŠ NOVOHRADSKÁ 3
učebňa: 3. posch. č. 301
pondelok 13,30 - 17,30 Mgr. Martina Mosnáčková - kontakt: mosnackova@suzus.sk; 0907 066 316
     
SŠ TILGNEROVA
učebňa: prízemie, 5. A
učebňa: prízemie, bifurkačná tr.
streda 14,00- 18,00
streda 14,00 - 16,00
piatok 14,00 - 16,00
Mgr. Martina Mosnáčková - kontakt: mosnackova@suzus.sk; 0907 066 316
Mgr. Ingrid Sýkorová - kontakt: sykorova@suzus.sk; 0903 757 555
Mgr. Martina Mosnáčková
     
SŠ TILGNEROVA 14
FADRUSZOVA - 1. ročníky
učebňa: na SŠ Tilgnerova
utorok 13,30 - 17,30 Mgr. Martina Mosnáčková - kontakt: mosnackova@suzus.sk; 0907 066 316
     
ZŠ a EVANJELICKÉ LÝCEUM
PALISÁDY 57
učebňa: 1. poschodie
pondelok 14,00 - 16,00 Bc. Michaela Zelenková - kontakt: zelenkova@suzus.sk; 0910 928 969
     
ZŠ VRÚTOCKÁ 58
učebňa: prízemie, 3. A, knižnica
pondelok 14,00 - 17,15
utorok 14,00 - 17,15
PaedDr. Darina Koršňáková - kontakt: korsnakova@suzus.sk
PaedDr. Darina Koršňáková
     
     

Výtvarný ateliér - Materské  školy

 

MŠ FERIENČÍKOVA 12
učebňa: trieda v MŠ
streda 15,00 - 16,00 Bc. Michaela Zelenková - kontakt: zelenkova@suzus.sk; 0910 928 969
Bc. Stanislava Kučkovská - kontakt: kuckovska@suzus.sk; 0948 458 707
     
MŠ HARGAŠOVA 5
učebňa:
2. pavilón Zš 5.B
pondelok 15,00 - 16,30
utorok 15,00 - 16,30
Bc. Stanislava Kučkovská - kontakt: kuckovska@suzus.sk; 0948 458 707
Bc. Stanislava Kučkovská
     
MŠ KOLÍSKOVA 14
učebňa: 1. posch.
malá trieda pri D tr.
pondelok 15,00 - 16,00
piatok 15,00 - 16,00
 Mgr. Hana Boskovičová - kontakt: boskovicova@suzus.sk; 0902 654 731
     
MŠ BRNIANSKA 47
štvrtok 15,00 - 16,00 Mgr. Martina Mosnáčková - kontakt: mosnackova@suzus.sk; 0907 066 316

 

Počítačová grafika - Základné  školy

     
ZŠ HARGAŠOVA 5
učebňa: počítačová trieda, 1. posch.
štvrtok 14,00 - 15,30 Mgr. Ingrid Sýkorová - kontakt: sykorova@suzus.sk; 0903 757 555
     
SŠ TILGNEROVA 14
učebňa: počítačová trieda, 1. posch.
 streda 14,00 - 17,00  Mgr. art. Viliam Slaminka - kontakt: slaminka@suzus.sk; 0908 630 090
     
ZŠ CÁDROVA 23
učebňa: pavilón I. st., 2. posch., počítačová trieda
streda 16,15 - 17,45 Mgr. art. Zuzana Mlynárčíková - kontakt: mlynarcikova@suzus.sk; 0918 692 642