Platby

Platby školného je možné uhrádzať prevodom alebo vkladom na účet.

Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2941010576/1100 IBAN: SK46 1100 0000 0029 4101 0576 Variabilný symbol: Rodič ho obdrží e-mailom do týždňa po prihlásení. Platí sa 2x-ročne. I. polrok: september 2019 – január 2020 / splatnosť do 30. 9. 2019 (v septembrovom školnom je zahrnuté aj zápisné) II. polrok február – jún 2020 / splatnosť do 28. 2. 2020 Platby: Eva Bednárová e-mail: eva.bednarova@suzus.sk tel.: 0910 630 833  

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý nepodpíše čestné vyhlásenie pre zber údajov v našej škole, si školné platí v plnom rozsahu.

Výtvarný odbor:
Výtvarný ateliér ZŠ: 10 € /mesačne (20 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Výtvarný ateliér / Prípravný ročník: 8 € /mesačne

Audiovizuálny a multimediálny odbor: 15 € / mesačne (30 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)

Hudobný odbor:
Spev, Hra na klavír, flautu, gitaru, saxafón, klarinet, husle a bicie:
15 € / mesačne (35 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Dospelí: 50 € /mesačne

Ak navštevujú našu SZUŠ súrodenci, má jeden zo súrodencov zľavu 2 €/mesiac a treba o ňu požiadať písomne alebo e-mailom.