Platby

Platby školného je možné uhrádzať prevodom alebo vkladom na účet.

Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2941010576/1100
IBAN: SK46 1100 0000 0029 4101 0576
Variabilný symbol: Rodič ho obdrží e-mailom do týždňa po prihlásení.

Platí sa 2x-ročne.

I. polrok:
september – december 2017 / splatnosť do 30. 9. 2017
(v septembrovom školnom je zahrnuté aj zápisné)

II. polrok
január  – jún 2018 / splatnosť do 31. 1. 2018

Platby: Eva Bednárová
e-mail: eva.bednarova@suzus.sk
tel.: 0910 630 833

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý nepodpíše čestné vyhlásenie pre zber údajov v našej škole, si školné platí v plnom rozsahu.

Výtvarný odbor:
Výtvarný ateliér: ZŠ - 10 € /mesačne / (20 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Výtvarný ateliér: MŠ – 8 € /mesačne

LDO odbor: 8 € /mesačne / (16 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)

 

Ak navštevujú našu SZUŠ súrodenci, má jeden zo súrodencov zľavu 2 €/mesiac a treba o ňu požiadať písomne alebo e-mailom.