Rozvrh

VÝTVARNÝ ATELIÉR - Základné školy

 

ŠKOLY DEŇ VÝUČBY PEDAGÓG
     
ZŠ BUČANY 155 pondelok 12,30 - 16,30
pondelok 12,30 - 14,30
Mgr. Adriana Máliková - kontakt: malikova@suzus.sk, 0905 648 774
Mgr. Marcel Málik - kontakt: malikova@suzus.sk
     
ZŠ JÁNA BOTTU 27 streda 13,00 - 16,45
streda 13,00 - 16,45
štvrtok 13,30 - 15,30
štvrtok 13,30 - 16,45
Mgr. Adriana Máliková
Mgr. Marcel Málik
Mgr. Adriana Máliková
Mgr. Marcel Málik
     
ZŠ MALŽENICE 203
piatok 13,00 - 16,30 Mgr. Adriana Máliková
     
ZŠ VANČUROVA 38

utorok 14,30 - 16,30
streda 13,30 - 15,30

Mgr. Lukáš Kijac - kontakt: kijac@suzus.sk; 0907 635 720

 

VÝTVARNÝ ATELIÉR - Materské školy

 

MŠ VAJANSKÉHO 3
utorok 14,00- 16,00 Mgr. Adriana Máliková - kontakt: malikova@suzus.sk, 0905 648 774