Kontakty

Súkromná základná umelecká škola
Bučany 155
919 28 Bučany

IČO: 4240 2590
DIČ: 212 012 4413

riaditeľ školy: Mgr. art. Ivan Dudáš, ArtD. 
e-mail: riaditel@suzus.sk
tel.: 0910 334 647

zriadovateľka: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
e-mail: informacie@suzus.sk
tel.: 0905 281 606

Výtvarný odbor: Mgr. Adriana Máliková
e-mail: malikova@suzus.sk
tel.: 0905 648 774

platby: Eva Bednárová
e-mail: eva.bednarova@suzus.sk
tel.: 0910 630 833