Naša škola

 

 • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a audiovizuálno-multimediálnom odbore od roku 2009
 • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
 • vyučovanie prebieha priamo v Základnej škole v Bučanoch, ale pôsobíme i na základných a materských školách Trnave a okolí
 • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
 • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
 • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
 • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
 • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
 • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
 • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.


Čestné vyhlásenie pre šk. rok 2020/21 - tu

AKTUÁLNE

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe rozhodnutia MŠVVaŠ od 11.1.2021 sa vraciame k nášmu overenému online vyučovaniu.
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/

Termín návratu k prezenčnej forme vzdelávania je v tejto chvíli len predpokladaný, takže ho budeme upresňovať podľa aktuálnych usmernení.

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/#gallery


VIANOCE Z VÝTVARNÉHO A HUDOBNÉHO ODBORU

Vianočné želanie SZUŠ


Informácie o platbách
pri dištančnom vzdelávaní tu


Manuál opatrení pre školy a školské zariadeniaaktualizovaný


OZNAM
v súvislosti s usmernením MŠ VVaŠ SR a opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19, zákonný zástupca žiaka / žiak predkladá pri prvom nástupe do ZUŠ  tlačivá:

 • Zdravotný dotazník - tu
 • Vyhlásenie ZZ dieťaťa/žiaka  o bezinfekčnosti pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 - tu

Milí priatelia,
radi by sme sa s Vami podelili o práce a vystúpenia našich žiakov, ktoré vznikli počas dištančného vyučovania.

Pozývame Vás na našu online prezentáciu.

Prezentácia výtvarných prác

Výstava Bučany

 

 

 

Akreditácia MŠ VVaŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin výtvarný workshop v prírode.