Naša škola

 

 • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a audiovizuálno-multimediálnom odbore od roku 2009
 • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
 • vyučovanie prebieha priamo v Základnej škole v Bučanoch, ale pôsobíme i na základných a materských školách Trnave a okolí
 • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
 • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
 • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
 • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
 • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
 • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
 • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.


Čestné vyhlásenie pre šk. rok 2020/21 - tu

AKTUÁLNE

ODLOŽENÝ NÁVRAT DO ŠKÔL

aktualizovaný od 8. 2. 2021
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Na základe uznesení vlády a rozhodnutia ministra školstva budú školy v obciach zaradených do štvrtého stupňa od pondelka 8. februára zatvorené.
https://www.trnava.sk/sk/aktualita/skoly-a-skolske-zariadenia-ostavaju-zatvorene

Preto aj my naďalej pokračujeme v dištančnej výuke.

Termín návratu k prezenčnej forme vzdelávania je v tejto chvíli len predpokladaný, takže ho budeme upresňovať podľa aktuálnych usmernení.


Informácie o platbách
pri dištančnom vzdelávaní tu


Manuál opatrení pre školy a školské zariadeniaaktualizovaný


OZNAM
v súvislosti s usmernením MŠ VVaŠ SR a opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19, zákonný zástupca žiaka / žiak predkladá pri prvom nástupe do ZUŠ  tlačivá:

 • Zdravotný dotazník - tu
 • Vyhlásenie ZZ dieťaťa/žiaka  o bezinfekčnosti pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 - tu

 

Akreditácia MŠ VVaŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin výtvarný workshop v prírode.