Naša škola

 

  • pôsobí vo výtvarnom, v hudobnom a audiovizuálno-multimediálnom odbore od roku 2009
  • zaradená je v sieti škôl MŠVVaŠ SR
  • vyučovanie prebieha priamo v Základnej škole v Bučanoch, ale pôsobíme i na základných a materských školách Trnave a okolí
  • venuje sa pestrej a mnohotvárnej náplni práce so žiakmi
  • poskytuje všetok materiál potrebný na výučbu
  • má za cieľ deti motivovať, rozvíjať ich tvorivosť a estetické cítenie
  • prispôsobuje výučbu širokému vekovému spektru - štúdium je určené pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl, vrátane dospelých záujemcov
  • pripravuje žiakov i na ďalšie umelecké štúdium
  • organizuje vernisáže a výstavy výtvarných prác, ako aj výtvarné i hudobné prázdninové workshopy v prírode
  • usporadúva návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov, návštevy divadelných predstavení pre deti a besiedky s umelcami

Žiaci Súkromnej ZUŠ pravidelne vystupujú na verejnosti a zúčastňujú sa domácich a medzinárodných súťaží, kde získavajú početné ocenenia.
Poslaním našej školy nie je iba vychovávať budúcich umelcov, ale hlavne podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a zvyšovať jeho tvorivý potenciál.

Školský vzdelávací program - tu
Obsah štúdia - tu
Čestné vyhlásenie pre šk. rok 2024/25
- tu

AKTUÁLNE

 

MILÍ RODIČIA, MILÍ ŽIACI,

pozývame Vás na koncoročnú prezentáciu žiakov našej školy a výstavu absolventských prác žiakov výtvarného odboru...
Pozvánka


AK HRÁŠ NA GITARU

Hľadáme šikovných mladých ľudí, ktorí si nájdu čas a chuť pracovať pre Súkromnú základnú umeleckú školu s dlhoročnou tradíciou.

Získanie pestrých skúseností, prax nielen v hre na gitare ale aj v práci s deťmi a mladými. Motivujúce finančné ohodnotenie, prácu v popoludňajších hodinách a čase ktorý Ti bude vyhovovať.

Kontakt: 0907 066 316, riaditelka.tt@suzus.sk


VIANOČNÝ KONCERT SZUŠ Bučany
žiakov triedy Anny Peržeľovej - TU


 

Akreditácia MŠ VVaŠ SR

Naša SZUŠ je zaradená do siete škol Ministerstva školstva Slovenskej Republiky.

Všetko pod jednou strechou

Vyučovanie prebieha len v budove školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Letný výtvarný tábor

Pravidelne organizujeme počas letných prázdnin výtvarný workshop v prírode.