Hudobný odbor

Prípravné hudobné štúdium

Žiaci, ktorí v školskom roku nastupujú do 1. ročníka základnej školy a neabsolvovali v predškolskom zariadení prípravnú hudobnú výchovu sú zaradení do prípravného štúdia. Deti sa tu v skupinách hravou formou zoznamujú so svetom hudby. Cez spev ľudových piesní, rytmické cvičenia a hudobné hry sa učia elementárne hudobné zručnosti a poznatky, precvičuje sa ich hudobná pamäť, predstavivosť, fantázia, rozvíja sa hudobná tvorivosť a pripravujú sa na hru na hudobný nástroj. Po ukončení prípravného hudobného štúdia môžu byť žiaci prijatí do 1. ročníka SZUŠ. Podrobnejšie informácie nájdete v školskom vzdelávacom programe uverejnenom na našej webovej stránke.

Spev

Výučba spevu je vhodná pre deti, ale aj dospelých, pre začiatočníkov, ale aj pre tých, ktorí chcú na sebe pracovať a zdokonaľovať svoju spevácku techniku. Na hodinách sa žiak naučí ako pri spievaní pracovať s dychom, tvoriť správne tóny a vystupovať pred publikom. Výučba je zameraná na rozvoj hlasových, intonačných a rytmických schopností žiaka. Repertoár tvoria ľudové, moderné, muzikálové a klasické piesne. Na hodinách je zaručený individuálny prístup ku každému žiakovi a prispôsobenie sa jeho veku, znalostiam a skúsenostiam. Žiaci si vyskúšajú prácu s mikrofónom a spev s hudobným sprievodom. Svoje schopnosti môžu predviesť na školských či verejných podujatiach. Na hodine spevu žiaci dostávajú aj vedomosti z hudobnej teórie, náuky o hudobných nástrojoch a neskôr aj z dejín hudby.

Hra na flautu

Flauta je hudobný nástroj symfonického orchestra so zamatovo lesklým tónom, pre ktorý sa stala jedným z najobľúbenejších dychových nástrojov. Výučba hry na flautu je pre všetkých, ktorí majú vzťah k hudbe, hrajú na sopránovej zobcovej flaute a radi by vyskúšali nový dychový nástroj. Tiež je určená aj pre tých, ktorí na zobcovej flaute nehrali a chcú sa priučiť tajom priečnej flauty. Žiaci sa naučia základy techniky hrania, ktoré umožnia zahrať si nielen melódiu z rádia či filmu, ale aj vážnu skladbu od Mozarta či Bacha.
Na hodinách sa žiaci oboznámia s komornou hrou založenou na spoločnom muzicírovaní a získajú teoretické poznatky potrebné k učivu. Takisto budú mať príležitosť zúčastniť sa na koncertoch flautistov profesionálov a v každom polroku mať svoj vlastný koncert.

Hra na gitaru

Výuka hry na gitaru sprístupní žiakom tento príťažlivý hudobný nástroj, ktorý sa už tradične teší veľkej obľube. Spomedzi všetkých strunových nástrojov s hmatníkom má gitara najbohatšie harmonické a viachlasné možnosti. Vyniká príjemne zafarbeným tónom a svojimi nylonovými strunami je šetrná k prstom začiatočníkov. Na hodinách sa deti naučia správny prstoklad, prvé hmaty, hru z tabulatúr, z nôt, i hru podľa sluchu. Zahrajú si klasické, ale aj pesničkové a rokové melódie, ktoré ich budú ďalej motivovať, pretože, jednoducho, znejú pekne. A o tom hra na gitaru určite je, o pôžitku z hudby a ovládania tohto priateľského nástroja.