Aktuálne – výstavy a podujatia

SÚŤAŽE

Vzhľadom na úspešné predchádzajúce ročníky generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a prezident Hasičského a záchranného zboru vyhlasujú spoločne 13. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave aj v školskom roku 2015/2016. Téma súťaže: „HASIČI BUDÚCNOSTI“
Termín súťaže: september 2015 – apríl 2016
viac…

_______________________________________

ASTRA Talent – 5. ročník súťaže – projekt spoločnosti SES ASTRA, operátora telekomunikačných satelitov. Umelecká súťaž je určená deťom vo veku 8 až 15 rokov. viac…

_______________________________________

Téma súťaže: „AKO VNÍMAM VODU OKOLO NÁS“

Výtvarná súťaž vzdelávacieho programu Modrá škola 2015, je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu BVS, a.s., Modrá škola – Voda pre budúcnosť, zameraného na rozvoj vedomosti a znalosti detí a mládeže o pitnej vode jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. viac…