Kontakty

Súkromná základná umelecká škola
Bučany 155
919 28 Bučany

IČO: 4240 2590
DIČ: 212 012 4413

riaditeľka školy: Mgr. Martina Mosnáčková
e-mail: riaditelka.tt@suzus.sk
tel.: 0907 066 316

zriaďovateľka: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
e-mail: informacie@suzus.sk
tel.: 0905 281 606

Výtvarný odbor: Mgr. Adriana Máliková
e-mail: malikova@suzus.sk
tel.: 0905 648 774

platby: Eva Bednárová
e-mail: eva.bednarova@suzus.sk
tel.: 0910 630 833

Kontakty na vyučujúcich  príslušných odborov sú uvedené pri rozvrhoch.