Kontakty

Súkromná základná umelecká škola
Ružová dolina 29
821 09 Bratislava

DIČ: 202 22 46 919
IČO: 30 799 937

Zriadovateľka: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
e-mail: informacie@suzus.sk
tel.: 0905 281 606

Riaditeľ školy: Mgr. art. Lukrécia Bílková

Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Mosnáčková
e-mail: mosnackova@suzus.sk
tel.: 0907 066 316

Platby: Eva Bednárová
e-mail: eva.bednarova@suzus.sk
tel.: 0910 630 833

Kontakty na vyučujúcich  príslušných odborov sú uvedené pri rozvrhoch.

 

 

 

 

Výtvarný odbor: Mgr. Ingrid Sýkorová
e-mail: vytvarny.odbor@suzus.sk;
tel.: 0903 757 555

Hudobný odbor: Mgr. art. Hana Varmužová
e-mail: hudobny.odbor@suzus.sk;
tel.: 0948 373 328

Literárno-dramatický odbor: Mgr. Alexandra Vranić
e-mail: literarno-dram.odbor@suzus.sk
tel.: 0902 229 096