Platby

Platby školného je možné uhrádzať  prevodom alebo vkladom na účet.

Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 262 0078 190/1100
IBAN: SK5311000000002620078190
Variabilný symbol:
 Rodič ho obdrží e-mailom do týždňa po prihlásení.

Platí sa 2x-ročne.

I. polrok:
september 2024 – január 2025 / splatnosť do 15. 10. 2024
(v septembrovom školnom je zahrnuté aj zápisné)

II. polrok:
február – jún 2025 / splatnosť do 15. 2. 2025

Platby: Eva Bednárová
e-mail: eva.bednarova@suzus.sk; tel.: 0910 630 833

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý nepodpíše čestné vyhlásenie pre zber údajov v našej škole, si školné platí v plnom rozsahu.

 

Výtvarný odbor
Výtvarný ateliér ZŠ: 19 € /mesačne (27 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Výtvarný ateliér / Prípravný ročník: 13 € /mesačne
Výtvarný ateliér / Dospelí: 1 osoba 120 € /mesačne, 2 a viac os. 80 €/mes., (výučba 120 min. týždenne)

Počítačová grafika ZŠ: 21 € /mesačne / (29 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Animovaná tvorba ZŠ: 21 € /mesačne (43 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)

Hudobný odbor:
Spev, Hra na klavíri, flaute, gitare, saxofóne, klarinete, husliach, violončele, bicích a Prípravný ročník: 23 € /mesačne (43 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Dospelí: 70 € /mesačne, (výučba 70 min. týždenne)

Literárno-dramatický odbor:
Literárno-dramatická výchova ZŠ: 17 € /mesačne (25 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
LDO / Prípravný ročník:
13 € /mesačne (16 € - cena študijného pre žiaka, ktorý nemá podpísané ČV)
Kreatívne písanie: 13 € /mesačne
Kreatívne písanie / Dospelí: 45 € / mesačne, (výučba 90 min. týždenne)

Ak navštevujú našu SZUŠ súrodenci, má jeden zo súrodencov zľavu 3 €/mesiac a treba o ňu požiadať písomne alebo e-mailom.