Výtvarný odbor

Rozvrh všetkých odborov na elokovaných pracoviskách:

ZŠ Cádrova 23
SŠ Novohradská 3
Ev. ZŠ Palisády 57
SŠ Tilgnerova 14
ZŠ/MŠ Hargašova 5
ZŠ Vrútocká 58
ZŠ Riazanská 75
ZŠ I. Bukovčana 3
ZŠ/MŠ Dubová 1
ZŠ P. Horova 16