Výtvarný odbor

Výtvarný ateliér, Počítačová grafika, Multimediálna tvorba

Rozvrhy na elokovaných pracoviskách budú aktuálne koncom septembra.