Naše úspechy

Výsledky súťaží všetkých odborov v školskom roku - 2018/19

Školský rok - 2014/15
Pamätník Lidice - medzinárodná detská výstava Lidice – čestné uznanie
Cemach poznaj moderný Izrael, Výtvarná súťaž PP Partners Prague – 2. miesto
Bratislava naše mesto
Detská mapa sveta 2015 – naši žiaci získali ocenenia
Súťaž - Lietajuce bytosti
Kubisticke metamorfózy - 1. miesto v 2. kategórií
Okrídlené bytosti - Krása ukrytá v rozprávkach - celoslovenská súťaž
Ríša fantázie– téma Svetlo
výstava v DK v Dúbravke v Bratislave a v Trnavskej radnici

Školský rok - 2012/13
Pamätník Lidice - medzinárodná detská výstava;
ÚĽUV - ,,V krajine remesiel“;
Mierový plagát, Bratislava – 2. miesto, čestné uznanie;
Artcentrum Hurbanovo - ,,Svet mojím fotookom“;
Umelecká súťaž - ,,Maľujte a fotografujte s Primalexom“, Žilina;
Medzinárodá súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ,,Zelený svet“, Envirofilm 2013, Banská Bystrica;
Tvorba všetkých žiakov bola prezentovaná v Slovenskom rozhlase a na koncoročnej výstave v Dome kultúry v Dúbravke

Školský rok - 2011/12
Pamätník Lidice - medzinárodná detská výstava;
Nadačný fond Johnson Controls Bratislava; Nadácia Pontis, Lions Club - Zvonky šťastia - celoslovenská detská umelecká súťaž;
Umenie zblízka – organizátor galéria mesta Bratislava;
Mandala for the word - celonárodná súťaž a pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov (ZUŠ Spišský Hrhov);
Dielo tvojich rúk, téma: Dotkni sa hviezd, VII. ročník súťažnej prehliadky Topolčany;
Slovensko Moje - súťaž mladých výtvarníkov, Šurany;
Tvorba všetkých žiakov bola prezentovaná koncoročnej výstave v Dome kultúry v Dúbravke

Školský rok - 2010/11
výstava Peace Poster Contest 2010/2011 na tému ,,Predstava o mieri" - Cena kurátorky;
celoslovenská súťaž „Detská mapa sveta 2011 – 3. Miesto
účasť v súťaži Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – Geológia a životné prostredie;
Pamätník Lidice, medzinárodná detská výstava;
Tvorba všetkých žiakov bola prezentovaná koncoročnej výstave v Dome kultúry v Dúbravke.

Školský rok - 2009/10

„Mladí výtvarníci pomáhajú“, pre Nadačný fond Johnson Controls Bratislava v Nadácii Pontis – 1. miesto,
Lions Club, peace Poster Contest 2009/10 – 2. miesto, čestné uznanie a cena galérie
Zvonky šťastia, celoslovenská detská umelecká súťaž Elpida – 2., 3. miesto
Pamätník lidice, medzinárodná detská výstava
Tvorba všetkých žiakov bola prezentovaná koncoročnej výstave v Dome kultúry v Dúbravke.

Školský rok - 2009/08
Peace Poster Contest 2008 – 2009 (II. druhé miesto a cena odbornej poroty), Lidice medzinárodná súťaž (ocenenie); Výstava v Bratislave, Staré mesto, - Medzinárodný deň vodnikov, Deň vody.
Tvorba všetkých žiakov bola prezentovaná koncoročnej výstave v Dome kultúry v Dúbravke.

Školský rok - 2008/09
Peace Poster Contest Mierový plagát, Lions Club Danubius Bratislava – 2., 3., 4. miesto
Cena galérie Andreja Smoláka, Bienále Martin
„Rozprávka“, Konto nádeje – Primaciálny palác v BA
Verejná dražba výtvar. prác (výťažok bol určený na humanitárnu pomoc deťom)
Zelený objektív – 2. miesto
Medzinárodná detská výstava Lidice – 1. čestné uznanie
Výtvarná súťaž „Voda“, Bratislava
Výtvarná súťaž „Dúha“, Maďarsko,
Európa v škole, interkultúrny dialóg
Tvorba všetkých žiakov bola prezentovaná na polročnej výstave v Pálffyho paláci v BA, a koncoročnej v Dome kultúry v Dúbravke.

Školský rok - 2007/08
Peace Poster Contest 2006/07, Lions Club Danubius Bratislava – 2. 2x 4. miesto (práce sú v USA)
Šport vo fantázii „Peking 2008“
Obrazová kniha o Slovensku – verejná dražba
publikovaných prác
Tvorba všetkých žiakov bola prezentovaná na výstave v Dome kultúry Ružinov.