Výtvarný workshop

 

Vážení rodičia, milí žiaci,
ponúkame Vašim deťom  počas letných prázdnin stráviť päť dní výtvarnej tvorivosti tzv. workshop v prírode (jedná sa o maľbu, kresbu, drevorezbu, tvorbu šperkov, fotografiu, maľbu na hodváb, kašírovanie a iné). Náplňou programu je výtvarná tvorivosť v prírode. Cieľom tohto sústredenia okrem zdokonalenia sa v rôznych výtvarných technikách je, aby sa deti navzájom spoznali, vytvorili lepší kolektív a získali nových priateľov aj z iných výtvarne zameraných škôl.
Výtvarné sústredenie sa organizuje každoročne začiatkom júla v Rekreačnom stredisku Amor - Zlatnická dolina.  (www.chataamor.sk) Toto rekreačné zariadenie sa nachádza 90 km od Bratislavy smerom na Kúty - Skalica. Je situované v lesnom prostredí Bielych Karpát. Ubytovanie je zabezpečené v RZ Amor v 2- 3-posteľových izbách s kúpeľňou a WC. Stravovanie je zabezpečené 5x za deň vrátane pitného režimu priamo v zariadení.
V areáli sa nachádza TARZANIA, -  je to lanový park postavený z rôznych lanových prekážok. V blízkosti sa nachádza kúpalisko i novovybudovaný salaš.
Počas celého pobytu je zabezpečený pedagogický dozor.