Kontakty

Súkromná základná umelecká škola
Ružová dolina 29
821 09 Bratislava

DIČ: 202 22 46 919
IČO: 30 799 937

Zriaďovateľka: Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
e-mail: informacie@suzus.sk
tel.: 0905 281 606

Riaditeľka školy: Mgr. art. Lukrécia Bílková

Zástupkyňa pre Výtvarný a LDO odbor:
Mgr. Martina Mosnáčková
e-mail: mosnackova@suzus.sk
tel.: 0907 066 316

Zástupkyňa pre Hudobný odbor:
Mgr. art., ArtD. Slavka Liptáková
e-mail: liptakova@suzus.sk
tel.: 0917 342 306

 

 

 

 

 

vedúca Výtvarného odboru:
Mgr. Hana Boskovičová
e-mail: vytvarny.odbor@suzus.sk
tel.: 0902 654 731

vedúca Hudobného odboru:
Mgr. art. Barbora Czaniková
e-mail: hudobny.odbor@suzus.sk
tel.: 0948 373 328

vedúca Literárno-dram. odboru:
Mgr. Martina Mosnáčková
e-mail: literarno-dram.odbor@suzus.sk
tel.: 0907 066 316

Platby: Eva Bednárová
e-mail: eva.bednarova@suzus.sk
tel.: 0910 630 833

 

Kontakty na vyučujúcich  príslušných odborov sú uvedené pri rozvrhoch.