Kontakty

Súkromná základná umelecká škola
Ružová dolina 29
821 09 Bratislava
DIČ: 202 22 46 919
IČO: 30 799 937

Zriaďovateľka:
Ing. Mgr. Michaela Moyzesová
e-mail: informacie@suzus.sk
tel.: 0905 281 606

Riaditeľka školy:
Mgr. art. Slavka Liptáková, ArtD.

Zástupkyňa školy:
Mgr. Martina Mosnáčková
dočasne poverená vedením školy
e-mail: mosnackova@suzus.sk
tel.: 0907 066 316

 

 

 

 

 

 

vedúca Výtvarného a LDO odboru:
Mgr. Hana Boskovičová
e-mail: vytvarny.odbor@suzus.sk
tel.: 0902 654 731

vedúca Hudobného odboru:
Mgr. art. Barbora Czaniková
e-mail: hudobny.odbor@suzus.sk
tel.: 0948 373 328

Personálne oddelenie:
Jana Horváthová
e-mail: horvathova@suzus.sk
tel.: 09489 183 426

Evidencia žiakov a platby:
Eva Bednárová
e-mail: eva.bednarova@suzus.sk
tel.: 0910 630 833

Kontakty na vyučujúcich  príslušných odborov sú uvedené pri rozvrhoch.