Naše úspechy

Školský rok – 2014/15
Pamätník Lidice – medzinárodná detská výstava Lidice – čestné uznanie
Cemach poznaj moderný Izrael, Výtvarná súťaž PP Partners Prague – 2. miesto
Bratislava naše mesto
Detská mapa sveta 2015 – naši žiaci získali ocenenia
Súťaž – Lietajuce bytosti
Kubisticke metamorfózy – 1. miesto v 2. kategórií
Okrídlené bytosti – Krása ukrytá v rozprávkach – celoslovenská súťaž
Ríša fantázie– téma Svetlo
výstava v Trnavskej radnici

Školský rok – 2012/13
Pamätník Lidice – medzinárodná detská výstava;
ÚĽUV – ,,V krajine remesiel“;
Mierový plagát, Bratislava – 2. miesto, čestné uznanie;
Artcentrum Hurbanovo – ,,Svet mojím fotookom“;
Umelecká súťaž – ,,Maľujte a fotografujte s Primalexom“, Žilina;
Medzinárodá súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ,,Zelený svet“, Envirofilm 2013, Banská Bystrica;
Tvorba všetkých žiakov bola prezentovaná v trnavskej radnici

Školský rok – 2011/12
Pamätník Lidice – medzinárodná detská výstava;
Nadačný fond Johnson Controls Bratislava; Nadácia Pontis, Lions Club – Zvonky šťastia – celoslovenská detská umelecká súťaž;
Umenie zblízka – organizátor galéria mesta Bratislava;
Mandala for the word – celonárodná súťaž a pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov (ZUŠ Spišský Hrhov);
Dielo tvojich rúk, téma: Dotkni sa hviezd, VII. ročník súťažnej prehliadky Topolčany;
Slovensko Moje – súťaž mladých výtvarníkov, Šurany;

Školský rok – 2010/11
výstava Peace Poster Contest 2010/2011 na tému ,,Predstava o mieri” – Cena kurátorky;
celoslovenská súťaž „Detská mapa sveta 2011 – 3. Miesto
účasť v súťaži Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – Geológia a životné prostredie;
Pamätník Lidice, medzinárodná detská výstava;

Školský rok – 2009/10

„Mladí výtvarníci pomáhajú“, pre Nadačný fond Johnson Controls Bratislava v Nadácii Pontis – 1. miesto,
Lions Club, peace Poster Contest 2009/10 – 2. miesto, čestné uznanie a cena galérie
Zvonky šťastia, celoslovenská detská umelecká súťaž Elpida – 2., 3. miesto
Pamätník lidice, medzinárodná detská výstava
Tvorba všetkých žiakov bola prezentovaná koncoročnej výstave v Dome kultúry v Dúbravke.

Školský rok – 2009/08
Peace Poster Contest 2008 – 2009 (II. druhé miesto a cena odbornej poroty), Lidice medzinárodná súťaž (ocenenie); Výstava v Bratislave, Staré mesto, – Medzinárodný deň vodnikov, Deň vody.