Hudobný tábor

Hudobný odbor našej Súkromnej ZUŠ organizuje počas letných prázdnin denný hudobný tábor pre žiakov našej školy.
Hlavnou ideou hudobného tábora je ukázať deťom, že hudba je veľmi kreatívna vec, s ktorou sa dá robiť mnoho zaujímavých vecí. Deti budú mať príležitosť hrať na Orffových nástrojoch, ale takisto si vyrobiť aj svoje vlastné nástroje a zložiť si vlastnú skladbu. Budú fantazírovať a skúšať, čo všetko sa dá v hudbe spraviť.
Hoci sa náš tábor volá hudobný, to neznamená, že sa naň môžu prihlásiť iba hudobne nadané deti, alebo iba tie, čo navštevujú hodiny nástroja alebo spevu. Tábor je pre všetky deti, ktoré majú chuť hrať sa s hudbou, a to aj pre našich výtvarníkov i žiakov z literárno-dramatického odboru.
Deti budú spoločne tvoriť – majú možnosť si vybrať hranie na klavíri či flaute, alebo experimentovať so svojím hlasom. Cieľom aktivít je ukázať deťom alternatívnym spôsobom, že na každý nástroj, ktorý tento rok ponúkame, sa dá zahrať aj inak, ako sa to väčšinou učia na základných umeleckých školách.