Vystúpenia, podujatia, súťaže…

 


Letný literárno-dramatický tábor

,,VO SVETE ROZPRÁVOK,,

Tábor je zameraný na divadelné, literárne a scénografické aktivity. Deti budú v prírode tvoriť svoje vlastné príbehy a kolektívne dramatické hry. Okrem herectva a kreatívneho písania sa budeme venovať aj scénografickým činnostiam, ako napr. tvorbe masiek, rekvizít a kulís. Literárne umenie prepojíme s výtvarným a naše prozaické či poetické diela obohatíme vlastnými ilustráciami. Niektorí z nás sa možno pustia do písania knihy, a všetci v sebe určite rozvinieme vnímavosť a estetické cítenie.Cieľom Letného literárno-dramatického tábora, okrem zdokonalenia sa v literárno-dramatickej oblasti, je tiež rozvinúť u detí sociálne zručnosti, dať im možnosť, aby sa navzájom spoznali a získali kamarátov aj z iných škôl a umeleckých odborov. Počas celého pobytu je zabezpečený pedagogický dozor.

Prihláška  OBSADENÉ

KNIHA

Aleksandra Vranić

Tvorivé písanie s prvkami tvorivej dramatiky riadené potrebami detí
Novinka

Tvorivé písanie s prvkami tvorivej dramatiky riadené potrebami detí

Kniha prináša novú metódu výučby tvorivého písania v základnej škole.
Je vhodná aj pre prácu s deťmi predškolského veku a prvákov, ktoré ešte nevedia písať.
http://www.atpublishing.sk/?id=547